ŻŁOBEK Kolorowe Gniazdko

Kadra pracownicza

Nasza przewaga to zgrana i wykształcona kadra dydaktyczna, oddana swojej pracy, życzliwa, cierpliwa i uśmiechnięta.

Wszyscy pracownicy żłobka posiadają aktualne badania lekarskie, ukończyli szkolenie z zakresu udzielania I pomocy oraz posiadają zaświadczenia z Ministerstwa Sprawiedliwości, że nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym.

nauczyciele w grupach:

„Pszczółki” – Pani Alicja (opiekunka dziecięca) i Pani Anna (opiekunka dziecięca).

Messenger icon