ŻŁOBEK Kolorowe Gniazdko

Metody i formy pracy

Podstawową jednostką organizacyjną żłobka jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.

W trakcie roku szkolnego organizujemy mnóstwo atrakcji dla dzieci, w tym spektakle, imprezy okolicznościowe, wycieczki i koncerty, a także rozwijamy zainteresowania czytelnicze poprzez regularne czytanie literatury oraz wizyty w bibliotece publicznej. Dodatkowo dzieci uczą się języka angielskiego poprzez gry i zabawy. Nasze dzieci uczestniczą także w różnych konkursach oraz ogólnopolskich i międzynarodowych akcjach charytatywnych.

Dzieci codziennie przebywają na świeżym powietrzu, korzystając z naszego placu zabaw.

Placówka jest doskonale wyposażona w materiały i pomoce dydaktyczne, w tym wykorzystujemy nowe technologie informacyjno-komunikacyjne (wszystkie sale są wyposażone w multimedialne tablice interaktywne). Dzięki temu zajęcia są uzupełniane o niezwykle ciekawe materiały audiowizualne, quizy i zadania w wersji językowej polskiej i angielskiej, co znacząco poprawia atrakcyjność naszej oferty edukacyjnej.

Jesteśmy otwarci na sugestie i wskazówki rodziców, dlatego nasza oferta jest dostosowana do konkretnych potrzeb.

Muzykoterapia

Dzieci z naszego żłobka śpiewają, poruszają się do rytmu muzyki, słuchają wybranych utworów, relaksują się i uspokajają. W szczególności w porze leżakowania, muzyka działa na dzieci kojąco.

Bajkoterapia

Stosujemy bajkoterapię, czytając dzieciom wybrane, pouczające i mądre książeczki. Dzięki temu małe dzieci relaksują się, wyciszają oraz uczą.

Metoda Ruchu Rozwijającego

Wprowadzamy do zabawy system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb, zaspokajanych w kontakcie z osobami dorosłymi. To jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci. Wykorzystujemy dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

Integracja Sensoryczna

Staramy się rozwijać percepcję wrażeń dotykowych, wzrokowych i słuchowych, planowania ruchu.

Metoda Pedagogiki Zabawy

W celu integracji dzieci, metoda pedagogiki zabawy polega na wykorzystaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym różnych pląsów, zabaw muzyczno-ruchowych i tańców ludowych. Metoda wyzwala aktywność, uczy współdziałania w grupie i pobudza dzieci do ekspresji muzyczno-ruchowej.

Pedagogika zabawy KLANZY

Metoda ta polega na wykorzystaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym różnych pląsów, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców ludowych w celu integracji dzieci. Dzięki stosowaniu tej metody, dzieci uczą się współdziałać w grupie, metoda ułatwia komunikację interpersonalną i uatrakcyjnia zajęcia edukacyjne. Zabawy prowadzone wg tej metody ułatwiają dziecku wejście w grupę, poznanie otoczenia dziecka. Wykorzystując ruch, taniec i gest, odprężają, rozluźniają, likwidują napięcie mięśni i napięcie psychiczne, pozwalają poznać odczucia, doświadczenia, potrzeby i oczekiwania poszczególnych dzieci oraz doskonale integrują grupę, umożliwiając wszystkim wspólną, aktywną zabawę, bez podziału na bawiących się i obserwatorów.

Żłobek jako wstęp do przedszkola☺

Nasze dzieci uczestniczą w wielu przedsięwzięciach razem z przedszkolakami, tym samym w naturalny sposób wkraczają w przedszkolny świat.

Messenger icon